Posts

Showing posts from October, 2018

Hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası (suallar-cavablar)