Posts

Showing posts from June, 2018

Müraciətə nə vaxt baxılmalıdır? (müraciətlər, baxılma qaydası, müddətlər) Hissəli yazı

Hərbi vəziyyət rejimi ilə bağlı yeni dəyişikliklər

Ezamiyyə xərclərinin normaları barədə

Dəymiş zərəri kim müəyyən etməlidir? (sığorta münasibətləri)

Hər bir işçi bunları mütləq bilməlidir (hissəli yazı və izahlar)

Mühasiblərin asan olmayan işi çətinləşdi